Category Archives: Uncategorized


“Захиргааны Ерөнхий хуулийн хэрэгжилтэнд мониторинг хийх” төслийн талаар

Зорилтот бүлэг : Улаанбаатар хотын захиргаа Засаг даргын гаргасан захирамжууд Гарах үр дүн: Энэхүү мониторингийн ажил нь “ Захиргааны ерөнхий хууль” –ийн хэрэгжилтийг хангахад эерэг нөлөө үзүүлэх Мониторингийн үргэлжлэх хугацаа : 2016.07.01-нээс 2016.12.31-ний хооронд Төслийн гол санаа: “ Захиргааны Ерөнхий хууль”  2016 оны 7-р сарын 1 –ний өдрөөс хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхлэх гэж байгаатай холбогдуулан [...]


Мэдээллийн ил тод байдал ба Мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7-р зүйл Үйл ажиллагааны ил тод байдалд мониторинг хийх төсөл амжилттай хэрэгжлээ.

Санхүүжүүлэгч: Нээлттэй Нийгэм Форум Зорилтот бүлэг: 6 дүүргийн 5 үйлчилгээний хэлтэс Хугацаа: 2015.07.25-2016.01 сар хүртэлх хугацаанд Зорилго: “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль”-ийн 7 дугаар зүйл “Үйл ажиллагааны ил тод байдал”-ын хэрэгжилтийг үнэлэх, иргэдийн мэдээлэл авах боломж, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны ил тод байдлын хэрэгжилтийг сайжруулах талаар санал, зөвлөмж боловсруулахад оршино.

13226723_555963107908039_2592652188002670408_n

DSC07073

Орон нутгийн хөгжлийн санд- Зөвлөх үйлчилгээ

Санхүүжүүлэгч байгууллага: Нээлттэй Нийгэм Форум Хэрэгжүүлэгч байгууллага: “Захиргааны Шинэ Санаачлага” ТББ Хугацаа: 2015.11 сараас-2015.12 сарын хооронд Зорилтот бүлэг: Хан-Уул дүүргийн 16-р хороо Зорилго: Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл явцад холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд Хан-Уул дүүргийн иргэдийн оролцооны түвшинг тодорхойлон, хууль эрх зүйн түвшинд сайжруулах асуудлуудыг тодорхойлж, санал зөвлөмж боловсруулах явдал юм. Зорилтууд:  Орон нутгийн [...]