Category Archives: Шинэ Мэдээ


Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаарх төслийн хэлэлцүүлэг амжилттай болж өнгөрлөө

Та бүхэнд өдрийн мэнд. Өчигдөр буюу 2016.03.16-ны өдөр Захиргааны Шинэ Санаачлага ТББ-аас зохион байгуулсан “Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсан дахь Боловсролын салбар дахь мэдээллүүдэд мониторинг хийж, төсвийн хөрөнгийн ил тод байдал , хариуцлагыг нэмэгдүүлэх” төслийн хэрэгжилтийн талаарх хэлэлцүүлэг амжилт болж өнгөрлөө. Төслийн талаарх товч танилцуулга: Дэмжигч байгууллага: Азийн сан Хэрэгжүүлэгч: “Захиргааны Шинэ Санаачлага” ТББ Төслийн [...]


STEPS төслийн хүрээн дэхь төслийн танилцуулга

“Захиргааны Шинэ Санаачлага” ТББ нь Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр  “Ардчилсан оролцоотойгоор төрийн албанд сайн засаглал, ил тод байдлыг бэхжүүлэх (STEPS)” хөтөлбөрийн хүрээнд “Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсан дахь Боловсролын салбар дахь мэдээллүүдэд мониторинг хийж, төсвийн хөрөнгийн ил тод байдал , хариуцлагыг нэмэгдүүлэх”  төслийг 2016 оны 08-р сараас 2017 оны 03-р сар хүртэл хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.   [...]


“ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО” МОНИТОРИНГИЙН ТӨСЛИЙГ АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЛЭЭ.

  Санхүүжүүлэгч: Нээлттэй Нийгэм Форум Хэрэгжүүлсэн хугацаа: 2015 он Төслийн зорилго: Монгол Улсын засгийн газрын тусгай сан “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан”-ийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, тайлагнах үйл явц дахь иргэдийн оролцооны түвшинг тодорхойлох, оролцооны арга зам, аргачлалыг боловсруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалтанд мониторинг хийх, иргэд болон олон нийт, шийдвэр гаргах түвшинд нөлөөлөх зэрэг [...]

13131296_552026921634991_4141751026764654135_o

all pictures PANI (119)

“Өсвөр насны хүүхдийг эрт болон албадан гэрлэлтээс урьдчилан сэргийлэх нь” төсөл

“Өсвөр насны хүүхдийг эрт болон албадан гэрлэлтээс урьдчилан сэргийлэх нь” төслийн хүрээн дэхь жүжигчилсэн тоглолтын талаар: Санхүүжүүлэгч: Канад сан Хугацаа: 2015.12 сараас 2016 оны 3-р сар Оролцогчид: Улсын тэргүүний 84-р сургуулийн “Ирээдүйн Идэвхитэй Иргэн” төсөлд хамрагдсан сурагчид Зорилго: Өсвөр насны хүүхдийг эрт болон албадан гэрлэлтээс урьдчилан сэргийлэх, Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийг таниулах, сурталчлах Үйл [...]