Category Archives: Шинэ Мэдээ


“Монгол Улсад Засаглал Ил Тод Байдлыг Дэмжих” хөтөлбөр

“Монгол Улсад Засаглал Ил Тод Байдлыг Дэмжих” хөтөлбөрийн хүрээнд “Иргэдийн Оролцоо- Орон Нутгийн Хөгжлийн Сан” нээлттэй хэлэлцүүлэгийг Баянзүрх дүүргийн 16-р хороо болон Баянгол дүүргийн 7-р хороонд тус тус зохион байгууллаа.