Daily Archives: 2016/04/04


“Өсвөр насны хүүхдийг эрт болон албадан гэрлэлтээс урьдчилан сэргийлэх нь” төсөл

“Өсвөр насны хүүхдийг эрт болон албадан гэрлэлтээс урьдчилан сэргийлэх нь” төслийн хүрээн дэхь жүжигчилсэн тоглолтын талаар: Санхүүжүүлэгч: Канад сан Хугацаа: 2015.12 сараас 2016 оны 3-р сар Оролцогчид: Улсын тэргүүний 84-р сургуулийн “Ирээдүйн Идэвхитэй Иргэн” төсөлд хамрагдсан сурагчид Зорилго: Өсвөр насны хүүхдийг эрт болон албадан гэрлэлтээс урьдчилан сэргийлэх, Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийг таниулах, сурталчлах Үйл [...]

all pictures PANI (119)