“Өсвөр насны хүүхдийг эрт болон албадан гэрлэлтээс урьдчилан сэргийлэх нь” төсөл


“Өсвөр насны хүүхдийг эрт болон албадан гэрлэлтээс урьдчилан сэргийлэх нь” төслийн хүрээн дэхь жүжигчилсэн тоглолтын талаар:
Санхүүжүүлэгч: Канад сан
Хугацаа: 2015.12 сараас 2016 оны 3-р сар
Оролцогчид: Улсын тэргүүний 84-р сургуулийн “Ирээдүйн Идэвхитэй Иргэн” төсөлд хамрагдсан сурагчид
Зорилго: Өсвөр насны хүүхдийг эрт болон албадан гэрлэлтээс урьдчилан сэргийлэх, Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийг таниулах, сурталчлах

Үйл ажиллагаа 1:
84-р сургуулийн сурагчдаар сэдвийн дагуу жүжигчилсэн тоглолт тавиулах

Үйл ажиллагаа: 2
Тус жүжгээ СД-н дээр буулган Нийслэлийн 214 сургуулиудад тараах

Үйл ажиллагаа 3:
Баян-Өлгийн аймагт очиж хэлэлцүүлэг зоион байгуулах, жүжгээ үзүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг амжилттэй хэрэгжүүллээ.all pictures PANI (151)all pictures PANI (265)all pictures PANI (235)all pictures PANI (344)all pictures PANI (156)all pictures PANI (119)