“ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО” МОНИТОРИНГИЙН ТӨСЛИЙГ АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЛЭЭ.


 

Санхүүжүүлэгч: Нээлттэй Нийгэм Форум
Хэрэгжүүлсэн хугацаа: 2015 он
Төслийн зорилго: Монгол Улсын засгийн газрын тусгай сан “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан”-ийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, тайлагнах үйл явц дахь иргэдийн оролцооны түвшинг тодорхойлох, оролцооны арга зам, аргачлалыг боловсруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалтанд мониторинг хийх, иргэд болон олон нийт, шийдвэр гаргах түвшинд нөлөөлөх зэрэг болно.

13071908_552026261635057_3393138508004309115_o 13072815_552026258301724_7445895859581421804_o13077005_552026168301733_469748412542676268_n 13087374_552026141635069_4435208064360607851_n 13102692_552026211635062_1112848180756126430_n 13131296_552026921634991_4141751026764654135_o